PARTNEŘI / PARTNERS▼

ALVEL, a.s.
Korea Electric Power Corporation
ŠKODA JS a.s.
Deloitte Česká republika
Westinghouse Electric Company
CHEMCOMEX Praha
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
ČEPS, a.s.
Areva.com
skupina ČEZ
VUJE, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS ▼

Časopis ENERGETIKA
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Czech industry

POTŘEBUJE ČESKO JADERNÉ ELEKTRÁRNY?

Program konference NE•RS 2014
8:15     registrace a výdej konferenčních materiálů
dopolední sekce
9:00      Jiří MAREK – předseda NERS 2014, zahájení konference a představení moderátora Václava DOSTÁLA
oslovení účastníků konference krátkým textem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla BĚLOBRÁDKA
9:25 – 10.05
            František HEZOUČKÝ – konzultant a vysokoškolský pedagog, „spouštěč“ všech českých jaderných elektráren
ANALÝZA A BILANCE PROVOZNÍCH, BEZPEČNOSTNÍCH A EKONOMICKÝCH PARAMETRŮ JADERNÉ ENERGETIKY A VÝZNAMNÉ SOUVISLOSTI S VÝCHOVOU ŠPIČKOVÝCH PROFESIONÁLŮ, UDRŽOVÁNÍM KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY BEZPEČNOSTI A KONKURENCESCHOPNOSTI A INOVATIVNOSTI ČESKÉ DODAVATELSKÉ SFÉRY – ČEKÁ NÁS I SVĚT KRIZE TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI?
            František HRDLIČKA – profesor a emeritní děkan, ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci,
            Fakulta strojní, ČVUT v Praze
POŽADAVKY JADERNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH PŘESAH DO JINÝCH TECHNICKÝCH OBORŮ JAKO GARANCE A STIMUL UDRŽENÍ NEJVYŠŠÍ DOSAŽITELNÉ KVALITY TECHNICKÉ VZDĚLANOSTI
10:05 – 10:20   moderátorovo shrnutí, řízená diskuse
10:20 – 11:00   přestávka věnovaná studentským aktivitám – studenti universit technického zaměření a škol s výtvarným zaměřením představili své návrhy objektů či výtvorů inspirovaných jádrem, jadernou technikou a radioaktivitou.
11:00 – 12:40
            Pavel JANÍK – Managing Director společnosti Westinghouse pro Českou republiku
TRANSFER TECHNOLOGIÍ – ZÁKLADNÍ ATRIBUT MINULÉHO I BUDOUCÍHO VEDOUCÍHO PODÍLU WESTINGHOUSE NA CELOSVĚTOVÉM ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY
            Jean-André BARBOSA – regionální ředitel pro Střední a východní Evropu, AREVA Czech Republic
AREVA COMPREHENSIVE EXPERIENCE SERVING NUCLEAR PROJECTS WORLDWIDE
            Byeongsoo KWON – Senior Manager, Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
EXPERIENCE AND CAPABILITY OF KOREAN NUCLEAR POWER INDUSTRY
            Zdeněk ŠÍMA – jednatel, Rosatom Central Europe
DRIVEN BY THE IDEA: 60 YEARS OF THE RUSSIAN NUCLEAR POWER INDUSTRY
12:40 – 12:55 – 14:00   moderátorovo shrnutí, řízená diskuse, společný oběd
odpolední sekce
14:00    Jiří MAREK – předseda konference, moderátor odpolední sekce – představení tezí panelové diskuse
            Jan MLÁDEK – ministr průmyslu a obchodu ČR
videopresentace na téma POTŘEBUJE ČESKO JADERNÉ ELEKTRÁRNY?
14:20     s krátkými příspěvky vystoupili a panelové diskuze se zůčastnili:
      •      Lenka KOVAČOVSKÁ – ředitelka odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (v zastoupení ministra Jana MLÁDKA)
      •      Miroslav FIALA – předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s. (v diskuzi zastoupen svým poradcem Janem ZDEBOREM)
              – jaderná energetika jako zásadní faktor rozvoje českého energetického strojírenství a udržení jeho kvality a konkurenceschopnosti, důsledky rozvolnění výstavby
                   jadernych elektráren

      •      Josef KOTRBA – Managing Partner, Deloitte Czech Republic
             – lze financovat jaderné projekty?
      •      Aleš LACIOK – předseda výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“
              – nejvyspělejší technologie a udržitelná energetika - základní atributy existence jaderné energetiky
      •      Miroslav VRBA – člen představenstva ČEPS, a.s.
             – výrobní a systémová přiměřenost zdrojů - budoucí predikce
16:25     shrnutí moderátorem
16:30     slavnostní ceremoniál udělování medaile Jiřího z Poděbrad za přínos k oboru a evropské integraci
prestižní resortní vyznamenání v zastoupení ministra průmyslu a obchodu Jana MLÁDKA vybraným osobnostem působícím v jaderných oborech předal jeho náměstek Jiří HAVLÍČEK
společenský večer
19:00     ukončení konference