PARTNEŘI / PARTNERS▼

ALVEL, a.s.
Korea Electric Power Corporation
ŠKODA JS a.s.
Deloitte Česká republika
Westinghouse Electric Company
CHEMCOMEX Praha
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
ČEPS, a.s.
Areva.com
skupina ČEZ
VUJE, a.s.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS ▼

Časopis ENERGETIKA
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Czech industry

Jean-André BARBOSA

Jean-André BARBOSA regionální ředitel pro Střední a východní Evropu, AREVA Czech Republic

Jean-André Barbosa má inženýrský titul z prestižní pařížské univerzity l’Ecole des Mines a hovoří pěti jazyky – španělsky, francouzsky, anglicky, polsky a rusky. Od roku 2014 je regionálním ředitelem společnosti AREVA pro střední a východní Evropu. Dříve působil jako ředitel AREVY v Polsku.
Jean-André Barbosa má dlouholeté zkušenosti s prací v regionu CEE. Před nástupem do AREVY v Polsku působil jako regionální ředitel globálního výrobce skla společnosti Verallia (Saint-Gobain Group) ve Společenství nezávislých států (SNS), kde řídil tři výrobní závody v Rusku a na Ukrajině a měl na starosti více než deset exportních a domácích trhů. Ještě předtím pracoval pan Barbosa pro Evropskou komisi, a to od roku 2001 do roku 2008 v rámci generálního ředitelství pro obchod, kde od roku 2006 pracoval jako specialista na energetické trhy v Evropě a na Balkáně. Působil také jako poradce pro zahraniční obchod francouzského velvyslance na Ukrajině.

Václav DOSTÁL

Václav DOSTÁL akademický pracovník Ústavu energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Po ukončení inženýrského studia na FS ČVUT v Praze v oboru Tepelná a jaderná energetická zařízení (2000) nastoupil na doktorské studium jaderné energetiky na Massachusetts Institute of Technology, které ukončil v roce 2004 získáním titulu Ph.D. Poté pracoval v Japonsku na Tokyo Institute of Technology v laboratoři pro výzkum jaderných reaktorů u prof. Takahashiho, kde se věnoval výzkumu rychlého reaktoru chlazeného směsí olovo-vizmut. Po návratu do ČR v létě roku 2007 nastoupil jako akademický pracovník do Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Habilitoval se v roce 2010. Zároveň pracuje v divizi jaderné bezpečnosti ÚJV Řež, a.s., jako vědecký pracovník. Od roku 2009 zastává funkci místopředsedy sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network), které přispívá ke zvýšení kvality českého jaderného vzdělávání. Hlavní náplní jeho pedagogické činnosti je výuka jaderných předmětů studijního programu jaderná energetická zařízení. Mezi jeho odborné zájmy patří termohydraulika jaderných reaktorů, krize varu, bezpečnost jaderných zařízení a projektování jaderných energetických zařízení.

Dana DRÁBOVÁ

Dana DRÁBOVÁ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Po ukončení studia na FJFI ČVUT v roce 1985 (kde rovněž v roce 2002 získala vědeckou hodnost) se zabývala řadou témat v oblasti radiační ochrany. Od května 1996 vedla jako ředitelka Státní ústav radiační ochrany, v listopadu 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V souvislosti s tím se zúčastnila řady expertních misí IAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích a působila ve vysokých pozicích v Radě guvernérů IAEA (místopředsedkyně) a WENRA (před­sedkyně). V současnosti předsedá Komisi pro bezpečnostní standardy IAEA, účastní se práce Poradního výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele IAEA a je členkou vědeckých rad několika technických universit a výzkumných institucí.

Miroslav FIALA

Miroslav FIALA předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s.

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (strojní fakulta, obor Jaderně energetická zařízení). Od roku 1968 pracuje ve společnosti ŠKODA JS a.s., kde postupně prošel funkcemi projektant, vedoucí projektant, vedoucí oddělení Technická příprava montáže jaderných elektráren, vedoucí odboru Finální dodávka pro JE Mochovce a JE Temelín. V roce 1994 byl jmenován ředitelem odboru Dodávky pro energetiku, v roce 1998 pak ředitelem pro prodej a inženýring jaderných elektráren. V letech 2000 - 2006 byl ředitelem divize Zařízení jaderných elektráren a ředitelem divize Inženýring a servis pro jaderné elektrárny.
Od roku 2006 zastává pozici generálního ředitele ŠKODA JS a.s. Od stejného roku je i předsedou představenstva společnosti.
Celý svůj život zasvětil jaderné energetice a plzeňské Škodovce. Pracoval v různých řídicích pozicích projekčních, konstrukčních, obchodních a realizačních útvarů se zaměřením na oblast primárního okruhu a palivového hospodářství jaderných elektráren s reaktory typu VVER. Podílel se na výstavbě, modernizaci a servisu všech patnácti českých a slovenských jaderných bloků počínaje elektrárnou A-1 v Jaslovských Bohunicích, přes bloky V-1 a V-2 ve stejné lokalitě, Dukovany až po Mochovce a Temelín.
Po otevření trhu v devadesátých letech významně přispěl k zařazení společnosti ŠKODA JS a.s. na seznam dodavatelů u hlavních kontraktorů a etablování firmy v nových teritoriích, zejména ve východní a západní Evropě. Podíl firemního exportu proto dnes trvale představuje více než polovinu tržeb. Většinu z tohoto objemu tvoří dodávky do zemí EU.
Rozsáhlé znalosti jaderné problematiky získaly Miroslavu Fialovi respekt partnerů v oboru jaderné energetiky i odborné veřejnosti.

František HEZOUČKÝ

František HEZOUČKÝ nezávislý konzultant, hlavní spouštěč všech JE v Československu

Absolvoval studium na ČVUT, fakultě strojní, se zaměřením na tepelné a energetické zařízení a studium na Slovenské technické universitě se zaměřením na jaderné technologie. Má dlouholeté zkušenosti se spouštěním jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, kde postupně zastával různé pozice od operátora primárního okruhu až po vedoucího oddělení provozních režimů. V JE Dukovany pracoval jako hlavní inženýr spouštění všech čtyř bloků. V letech 1987 – 1993 působil v JE Temelín jako zástupce ředitele přípravy provozu a zástupce ředitele spouštění JE. V následujících letech pracoval pro Westinghouse jako poradce v projektu dostavby JE Temelín a pro poradenskou společnost Colenco. V lednu 1999 byl zvolen místopředsedou představenstva ČEZ a 10. června 1999 se stal výkonným ředitelem Divize výstavby JE Temelín. Za jeho vedení došlo k zásadnímu obratu v tempu dokončování stavby. Po dokončení výstavby JE Temelín v dubnu 2003 odešel z ČEZ do Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (Senior Nuclear Engineer). Od ukončení této mise se věnuje poradenství a přednáší na několika technických univerzitách v České republice.

František HRDLIČKA

František HRDLIČKA profesor, ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

V roce 1969 absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Po absolutoriu nastoupil do Strojtexu Dvůr Králové. Od roku 1976 působí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, postupně jako výzkumný pracovník a pedagog v Ústavu mechaniky tekutin a energetiky, zástupce vedoucího katedry, vedoucí laboratoří a vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení. V letech 2004 – 2006 byl prorektorem ČVUT pro pedagogickou činnost a v letech 2006 – 2014 byl děkanem Fakulty strojní.
V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů, kde v současnosti působí jako místopředseda Dozorčí rady. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury, byl místopředsedou vládní nezávislé energetické komise (NEK). Působí v řadě vědeckých rad univerzit a fakult – ČVUT v Praze, VGB, FS VŠB Ostrava, FS STU Bratislava, FS TUK Košice i ve vědecké radě ÚJV Řež.

Pavel JANÍK

Pavel JANÍK Managing Director společnosti Westinghouse pro Českou republiku

Pro společnost Westinghouse Pavel Janík zajišťuje veškeré aktivity společnosti nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Maďarsku.
Pavel Janík vystudoval stavební inženýrství na pražském ČVUT. V průběhu studií se účastnil několika pracovních programů pro studenty v Německu a Spojených státech, svoji pracovní kariéru začal ve společnosti ŠKODA PRAHA a následně ŠKODA POWER, kde působil na různých obchodních a technických pozicích. V té době byl zodpovědný za stálou pobočku ŠKODA POWER v Mexiku, poté za podobný projekt ve Švédsku. V roce 2007 Pavel Janík přijal nabídku práce ve společnosti ČEZ, kde působil na pozici předsedy představenstva společnosti ČEZ Bohunice a rovněž pracoval pro tento podnik jako projektový manažer v oblasti fúzí a akvizic. Od června 2013 Pavel Janík působí jako regionální šéf americké firmy Westinghouse. V Česku vede desetičlenný tým, z toho část tvoří technici pracující přímo v temelínské elektrárně.

Josef KOTRBA

Josef KOTRBA Managing Partner, Deloitte Czech Republic

Josef před příchodem do společnosti Deloitte v roce 1999 vykonával funkci člena představenstva a náměstka generálního ředitele České spořitelny, a.s. odpovědného za investiční bankovnictví. Působil rovněž jako člen představenstva SPT Telecom, a.s. a jako člen burzovní komory. V roce 1999 byl členem výboru pro restrukturalizaci českého průmyslu zřízeného místopředsedou vlády. V období 1993–1997 působil na CERGE Univerzity Karlovy a Národohospodářském ústavu AV ČR jako náměstek ředitele a výzkumný pracovník. Účastnil se nebo vedl mnohé velké transakce, které se v České republice uskutečnily v posledních letech. V oblasti podnikových financí vedl transakce zahrnující několik projektů pro velké a středně velké národní společnosti na straně prodávajících a pro velké národní a nadnárodní společnosti na straně kupujících. Jeho expertíza spočívá především v M & A poradenství v oblasti energetiky a dopravy, privatizace a restrukturalizace. Je také aktivní v oblasti PPP.
Josef získal ekonomické vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze a je rovněž držitelem titulu Ph.D. z University of Pittsburgh.

Byeongsoo KWON

Byeongsoo KWON Senior Manager, Korea Electric Power Corporation (KEPCO)

Absolvoval v oboru stavebního inženýrství na Kyungwon University v roce 1996. V průběhu své práce pro KEPCO dokončil magisterské studium oboru řízení rizik stavebních projektů na KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS), škole speciálně zřízené k výchově řídící úrovně jaderných profesionálů. Téma jeho diplomové práce v oboru jaderného inženýrství bylo "Studie vývoje metod řízení rizik při výstavbě jaderných elektráren v zámoří ". Tato jeho práce byla vybrána jako nejlepší a oceněna na výroční konferenci Korea Project Management Association (KPMA) v roce 2013.
Během své 18tileté kariéry v KEPCO vedl stavební a konzultačně inženýrské projekty elektráren a přenosové soustavy řízené rozvojovými bankami, jako jsou Světová banka, Asijská rozvojová banka (ADB) a Evropská investiční banka (EIB). Má také zkušenosti z výstavby jaderné elektrárny v Severní Koreji, kde pracoval jako projektový inženýr pro KEPCO v oddělení pro dozor kvality Korejské organizace pro rozvoj energetiky (KEDO). Nyní působí v oddělení rozvoje zámořských jaderných projektů (od roku 2013). Je zaregistrován jako certifikovaný inženýra ADB a působí jako předseda sdružení absolventů pro sdílení zkušeností v jaderném průmyslu při KINGS.

Aleš LACIOK

Aleš LACIOK manažer výzkumu a vývoje, ČEZ, a.s.

Aleš Laciok absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1991 a MBA studium na Sheffield Hallam University v roce 2006. V létech 1994 až 2006 pracoval v ÚJV Řež, a.s., především v oblasti vývoje systémů a technologií nakládání s radioaktivními odpady, rizikových a bezpečnostních analýz a analýz palivových cyklů (vč. hodnocení socioekonomických aspektů). Podílel se na vypracování státní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a v yhořelým jaderným palivem. Od počátku roku 2007 působí v ČEZ, a.s., kde dnes zodpovídá za výzkum a vývoj. Má zkušenosti z mezinárodních projektů (Rámcové programy výzkumu EU, IAEA, OECD NEA). Je předsedou výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“ a člen Executive Committee ve sdružení NUGENIA (sdružení průmyslu, výzkumu, škol a odborných podpor dozorů pro jaderný výzkum).

Jiří MAREK

Jiří MAREK předseda konference

Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 spoluzaložil veřejně prospěšnou organizaci Českomoravská technika z.ú., zaměřenou na podporu techniky a technické vzdělanosti, kde vykonává funkci předsedy správní rady.

Jan MLÁDEK

Jan MLÁDEK ministr průmyslu a obchodu České republiky

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1983) a dvouletý kurz na Matematicko-fyzikální fakultě UK (1989), vědeckou hodnost získal v Prognostickém ústavu ČSAV (1990). V letech 1991-2 byl náměstkem federálního ministra hospodářství a od roku 1999 do roku 2001náměstkem ministra financí. V letech 1993-8 spolupracoval se Středoevropskou universitou Praha/Budapest při studiu transformace a privatizace postkomunistických zemí střední a východní Evropy; současně působil ve státních službách – byl poradcem ministra průmyslu a obchodu, členem řídícího Výboru pro privatizaci bank a zástupcem guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Publikoval celou řadu odborných publikací doma i v zahraničí.
V ČSSD pracuje především jako předseda Národohospodářské komise ČSSD. Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR, ministrem zemědělství byl v letech 2005-6. Mezi jeho hlavní obory zájmu patří systémové změny a makroekonomická regulace, privatizace, restrukturalizace a průmyslová politika.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické a od roku 1983 působil postupně na různých úrovních ve společnosti Škodaexport. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve Škodaexportu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice, ale i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval  ve skupině ČEZ, v útvaru Výstavba jaderných elektráren, jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.
V současné době zodpovídá za marketing skupiny Rosatom především v České republice. Společnost Rosatom Central Europe, kterou řídí, zahrnuje rovněž pobočky na Slovensku a v Maďarsku.

Miroslav VRBA

Miroslav VRBA člen představenstva ČEPS, a.s.

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta elektrotechnická, se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky (1982), kde získal též vědeckou hodnost CSc. V letech 1986 do 1993 pracoval v Ústavu obecné energetiky Akademie věd, od roku 1993 pak v ČEZ, a. s., v řadě manažerských pozic (vedoucího oddělení, ředitel sekce Strategie a posléze sekce Bilance). Od roku 2005 je členem představenstva provozovatele přenosové soustavy ČR, ČEPS, a.s., odpovědným za dispečerské řízení a informační a komunikační systémy.
Miroslav Vrba je předsedou Energetického komitétu WEC ČR (členská asociace Světové energetické rady), členem dozorčí rady Asociace energetických manažerů a členem výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“.